Start

Hej mitt namn är Ulla Maria Feltham och jag har nyligen öppnat psykoterapimottagning i centrala Kungälv.

 

Jag bedriver psykoterapi med psykodynamisk inriktning, som är

en form av terapi som ser på samband mellan tidigare upplevelser

i ditt liv och hur du uppfattar din nuvarande situation.

Genom att förstå dessa samband kan du få en bättre balans i livet.

Du behöver inte vara psykiskt sjuk för att få hjälp av psykoterapi.

Alla kan vi behöva hjälp till att bättre förstå våra liv.

 

Jag arbetar i huvudsak med icke tidsbestämd terapi men använder

också tekniker för fokuserad korttidsterapi.

Vi kommer gemensamt fram till terapins längd och det är

betydelsefullt med ett par inledande samtal för att du skall kunna

välja om du vill fortsätta terapin med mig.

 

Med hjälp av bl.a. symboldrama har jag en möjlighet till att hjälpa dig till stärkt självkänsla.

Tryck här för att läsa mer om metoden symboldrama.

 

Tidigare i livet arbetade jag som sjukgymnast i glesbygd i Sverige och på sjukhus i England därefter som företagssjukgymnast/ergonom i Sverige. Med dessa erfarenheter har jag fått lära känna olika kulturer och fått en värdefull inblick i psykosociala frågor i arbetslivet. Med min bakgrund, som sjukgymnast tillsammans med min nuvarande profession som psykoterapeut, får jag en helhetssyn på människan med både kropp och själ.

 

 

I offer therapy sessions in English, for more information please contact me via email or phone.

You can find my contact details by clicking the link titled "Kontakt" to the left on this page.

 

 

/Ulla Maria Feltham

 

 

UMF Psykoterapi

Fontinvägen 27, 44231, Kungälv

0702192999

ullamaria@umfpsykoterapi.se